AN GIÁP KHANG – Hỗ trợ giảm sự tiến triển của bướu cổ lành tính, giảm nguy cơ bướu cổ do thiếu iod

400.000

Hỗ trợ giảm sự tiến triển của bướu cổ lành tính, giảm nguy cơ bướu cổ do thiếu iod

Hộp 30 viên: 120.000đ

Hộp 100 viên: 400.000đ

Liên hệ